SEDATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000950962,
REGON 521163173,
NIP 9492253176

42-202 Częstochowa
Ul. Armii Krajowej 38m3 

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

KONTO ING 33 1050 1142 1000 0090 8152 9068